Circular B30, el projecte que posiciona l’eix Mollet-Cerdanyola com un territori referent en economia circular

Circular B30 és la nova marca que engloba el projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) ‘HubB30: Més enllà de la circularitat’ de l’eix Mollet-Cerdanyola, encapçalada per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, l’Ajuntament de Mollet del Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Fundació ESADE, Parc de Recerca UAB i el centre tecnològic EURECAT, i que pretén ser l’inici de la transformació cap a un ecosistema sostenible de recerca i innovació mitjançant una xarxa d’OpenLabs al territori en el que s’ubica el projecte: l’àmbit B30.

L’estratègia global del projecte es fonamenta en el concepte de la recerca i la innovació oberta, que proposa que aquesta es realitzi de forma més col·laborativa i amb la participació de la societat en la seva definició i desenvolupament per aconseguir un model de residu 0. Per això, el projecte incorpora la cocreació com un enfocament emergent per fer front a molts del reptes territorials identificats com a prioritaris, una visió que fomenta la creativitat i la col·laboració entre diferents actors socials que ha d’incloure ciutadans, usuaris, personal investigador, entitats socials, autoritats públiques, sector empresarial, sector creatiu i persones emprenedores, per tal d’identificar problemes i proporcionar solucions. En aquest sentit, cal destacar que l’àmbit B30 és una de les zones en la qual es genera una gran quantitat dels residus de l’àrea metropolitana de Barcelona, motiu pel qual pren rellevància l’objectiu final d’aquest PECT.

Dins del projecte, ja s’ha posat en marxa el Pla de Comunicació, mitjançant el qual s’ha creat una pàgina web específica: www.circularb30.cat, on s’hi pot trobar informació relativa a cada soci i a les operacions que duen a terme, així com també aquella que fa referència al territori on es desenvolupen les accions.

L’Ajuntament de Cerdanyola és l’encarregat de la coordinació del PECT i garanteix el correcte desenvolupament del projecte. A més a més, l’Ajuntament té l’objectiu de convertir l’emblemàtic espai Ca n’Altimira en un nou Lab de generació d’idees, cocreació i coel·laboració que trasllada al món real el marc conceptual de la quàdruple hèlix.

La UAB i el Parc de Recerca UAB han elaborat un mapa de les iniciatives del territori, tant des de l’àmbit públic, com del privat, relacionades amb l’economia circular. A més, han identificat els reptes en aquest àmbit, a partir dels quals es treballarà per buscar-hi resposta. En aquest sentit, per exemple, s'ha realitzat el Programa de Generació d'Idees, per capacitar el personal investigador i generar projectes per eliminar i revaloritzar els residus.

Les actuacions previstes comporten un finançament de 4 milions d’euros, dels quals el 50% està cofinançat a través dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya emmarcat en el projecte seleccionat del Programa Operatiu FEDER 2014-2020.