El Departament d’Acció Climàtica ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en l’ambient atmosfèric als 40 municipis que conformen la Zona de Protecció Especial (ZPE) de l’ambient atmosfèric de la conurbació de Barcelona, entre els quals es troba Cerdanyola.

L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament, i s’activa per reduir les emissions de contaminants. Durant l’any 2022 s’han produït fins a deu situacions d’intrusió de pols de l’Àfrica, quatre de les quals han provocat l’activació d’avisos preventius. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic farà un seguiment exhaustiu dels nivells i valorarà diàriament si cal mantenir l’avís preventiu, activar un episodi de contaminació per partícules, o bé desactivar l’avís preventiu.

En aquesta situació, la Generalitat recomana a la ciutadania:

Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta, escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

Prioritzar el transport públic.

Reduir els desplaçaments amb vehicle privat.

Utilitzar el cotxe compartit.

En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

Regular la climatització de les llars.

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’hi detallen les principals mesures i recomanacions que cal adoptar per reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. S’hi poden trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.