Convocatòria de subvencions per a les entitats de l'àmbit de lleure infantil i juvenil

El termini d’admissió per a subvencions d’aquestes convocatòries finalitzarà el 28 d'abril. Els documents requerits s'hauran de presentar a l'OAC a través de la Seu electrònica.

La Junta de govern local ha aprovat les convocatòries de subvencions per a projectes en l’àmbit del lleure educatiu infantil i en l’àmbit del lleure juvenil.

Aquestes convocatòries formen part de les polítiques de foment del teixit associatiu de l’Ajuntament de Cerdanyola. Aquest és un instrument per impulsar la tasca que duen a terme les entitats de lleure educatiu per a infants i el lleure juvenil en el desenvolupament dels seus projectes al municipi.

Àmbit Lleure educatiu adreçat a infants

L’Ajuntament de Cerdanyola manifesta la voluntat de contribuir a l’educació en el lleure dels infants de la ciutat com a instrument per al desenvolupament dels infants de la ciutat, entenent l’educació en el lleure com aquell programa d’activitats basat en l’educació en valors mitjançant el joc, la creativitat i l’arrelament a la ciutat. Les entitats de lleure educatiu infantil tenen una forta tradició i arrelament a la nostra ciutat.

Amb l’objectiu de donar suport a la tasca de les entitats d’educació en el lleure infantil l’Ajuntament de Cerdanyola obre el període per a la concessió de subvencions. Per aquest exercici la quantitat econòmica destinada a aquesta convocatòria serà de 14.520€.

Les categories dels  projectes subvencionables són les següents, amb caràcter excloent:

Projectes d’activitat ordinària de les entitats de lleure infantil. L’activitat ordinària comprèn els dissabtes a la tarda, excursions i les colònies d’estiu.

Projectes concrets en l’àmbit de l’educació en el lleure adreçats a infants.

Àmbit lleure juvenil

L’Ajuntament de Cerdanyola obre el període de subvencions de lleure juvenil per a les entitats juvenils per a projectes d’activitats que tinguin com a objectiu el foment de la participació del col·lectiu jove, la promoció de l’associacionisme juvenil i el lleure juvenil com a instrument de promoció del col·lectiu jove de la ciutat.

Les entitats que hi optin han d’estar registrades en el Registre Municipal d’Associacions Ciutadanes i que realitzin les activitats objecte de la convocatòria.

La consignació pressupostària d’aquesta convocatòria és de 3.600€.

Termini de presentació sol·licituds en ambdues convocatòries

El termini per a presentar les sol·licituds de les dues convocatòries finalitza el proper 28 d’abril.

Les quantitats atorgades es destinaran a cobrir les despeses corresponents als projectes i/o activitats que s’hagin realitzat en el termini comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022

Els documents requerits s'hauran de presentar telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament

Convocatòria subvencions lleure infantil 2022 amb annexos

Convocatòria subvencions lleure juvenil 2022 amb annexos