En Comú Podem lamenten que encara quedin pendents per desenvolupar temes importants de l’acord programàtic

En Comú Podem insisteix en que donaran suport al govern en aquells punts coherents amb el seu programa, però no, tal com van demostrar al passat Ple, en qüestions en que no comparteixen punt de vista polític, com la recollida de residus o certes inversions.

La portaveu del Grup Municipal d’En Comú Podem, Cecilia Collado, recorda que el seu grup va entrar a l’Ajuntament “amb la voluntat de facilitar acords en tot allò que sigui coherent amb el nostre programa, i sobre aquesta base vam signar un acord programàtic amb el govern”. Però això no sempre ha estat possible, com va quedar demostrat al darrer Ple, quan van votar contra una modificació de pressupost que “significava donar de baixa partides destinades, per exemple, al futur auditori, en el que considerem manca de planificació i voluntat política”.

Collado mostra satisfacció per haver aconseguit fer realitat la taula d’habitatge que havien acordat, però lamenta que “no s’hagin fet realitat el servei odontològic tal com es plantejava o la titularitat pública de l’aigua, mentre continua en espera el model d’escola bressol municipal gestionada des de l’empresa municipal”.

En Comú Podem també es va oposar a la pròrroga forçosa per dos anys més com a màxim del contracte de neteja i recollida de residus perquè van votar a favor de la pròrroga al 2020 i consideren que “dos anys era temps suficient per haver redactat un nou contracte per implementar el nou model de recollida de residus, tal com han fet altres municipis”. Tot i reconèixer que es tracta d’un tema complex pensen que “ha faltat voluntat política i planificació per mirar d’establir la recollida porta a porta a alguns barris o per fases, sense descartar un model mixt, i per fer les campanyes informatives i pedagògiques davant el que significarà un important canvi d’hàbits en la ciutadania”. A més, des d’ECP ressalten que “la cap de contractació especifica al seu informe que la pròrroga aprovada no s’ajusta a la previsió establerta a la normativa contractual”.

Sobre els moments de desconcert viscuts quan ERC anunciava per sorpresa que retiraven el recurs de reposició que havien interposat contra la convocatòria de la sessió extraordinària i urgent del ple municipal del 6 de juliol, just quan el govern estimava el recurs, Collado creu que situacions rocambolesques com aquesta són les que accentuen la desafecció política de la ciutadania. En Comú Podem ja havia demostrat el seu desacord amb el Ple del dia 6 i “vam demanar al govern esperar quinze dies fins al Ple ordinari perquè no es reunien les condicions de forma i de fons per debatre el punt amb garanties, tal com ho reconeixia el govern a posteriori al estimar el recurs de reposició interposat i retirat per ERC en una situació absurda que feia sortir els colors”.

Entrevista a Cecilia Collado: