El Consell Comarcal aprova un pressupost de més de 39 milions

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat el pressupost de la institució per al 2013 amb 39.178.955,80 euros que, apunten fonts de l’organisme comarcal, majoritàriament –en un 86%- corresponen a les polítiques d’Inclusió i cohesió social.

La xifra del pressupost 2023 suposa un augment respecte de l’inicial de 2022, en un 20,17%. El de 2022 era de 32.603.496,87€. Els darrers 8 anys, s’ha produït un important augment del pressupost de l’ens supramunicipal, passant dels 18 als 39 milions d’euros de 2015 a 2023, el que representa un increment de més del 115%.

Els comptes s’han aprovat amb el vot a favor dels grups comarcals del PSC, Junts per Catalunya i En Comú Guanyem; i amb l’abstenció dels grups d’ERC, Tot per Terrassa, Ciutadans, CAM- AMUNT i el PP.

La consellera de Serveis Generals, Carmen Cebrián, ha explicat que “l’augment més significatiu del pressupost 2023 es situa a l’àrea de Drets Socials i, en concret, per l’important increment del 46% de la dotació prevista d’ajuts de menjadors i també per l’augment significatiu d’algunes partides relatives al nou contracte programa de Serveis Socials aprovat per al període 2022-2025, amb 879.210,31 euros”.

Pel que fa als  ingressos, com és habitual, el 90% dels ingressos són finalistes i provenen principalment de la Generalitat de Catalunya -en un 79%-  si ve cal destacar les aportacions dels ajuntaments de la comarca i de la Diputació de Barcelona.

El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, ha destacat que es tracta d’un pressupost “que neix en un escenari marcat per la crisi energètica i l’increment de preus de l’energia i de la cistella de la compra. Uns elements que tenen un impacte en la llar i en la indústria i en la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies. També un escenari en el que ja notem els efectes del canvi climàtic. I amb un element positiu: l’oportunitat de finançament dels fons Next Generation, sobretot per a transició energètica, a banda d’altres àmbits”. En aquest context el pressupost vol “donar resposta a diferents prioritats que incideixen en col·lectius i en models de gestió”.

Aquestes prioritats es sintetitzen en 10 punts: 

  1. Accions per als col·lectius d’infants, joves i gent gran
  2. La innovació i digitalització en la prestació de serveis
  3. L’abordatge de la salut mental
  4. La Transició energètica a la indústria i la llar
  5. La circularitat
  6. Les accions de dinamització a indústria i comerç
  7. La millora dels equipaments comarcals
  8. El treball per aconseguir fons europeus
  9. La integritat, la transparència o la responsabilitat social corporativa
  10. L’aposta per l’estabilització laboral en aquesta institució.

Inclusió i cohesió social

El pressupost de l’eix d’Inclusió i cohesió social, que incrementa un 25% respecte els comptes de 2022, bàsicament per dos conceptes: increment d’ingressos per a ajuts de menjador (+4’8 milions d’euros) i l’increment provinent del Contracte Programa de Serveis socials.

El programa “Temps per cures” per fomentar la conciliació familiar (264.199,75 euros), l’augment de la dotació dels programes relacionats amb el col·lectiu jove, en concret amb la previsió de 200.000€ per continuar amb el programa de benestar emocional ja iniciat amb similar import per donar resposta a l’impacte de la COVID en infants i adolescents també destaquen al capítol social, juntament amb el reforç a l’atenció a la gent gran en dues vessants: l’atenció a la dependència amb la introducció de domòtica per a la teleassistència i també, l’altra vessant, la de les polítiques d’envelliment actiu amb l’elaboració  d’un Pla d’envelliment actiu i una Guia per fer front al maltractament de la gent gran.

En l’àmbit d’inclusió, es manté el compromís per al finançament del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i l’atenció al col·lectiu LGTBI+, així com també amb l’atenció a les dones en situació de violència masclista. 

Transició ecològica

Des del Consell Comarcal afirmen que “la transició energètica a la llar i a la indústria serà un dels temes clau pels propers mesos” amb l’objectiu de fer costat a empreses i famílies en aquest canvi de model energètic i per impulsar projectes d’energies renovables i d’eficiència energètica. Així, es treballarà per la creació d’una comunitat energètica a l’entorn de la N-150 i es participarà en el Pla territorial per a la implantació de les instal·lacions d’energies renovables, el PLATER, i en l’estratègia SOLARCAT, impulsada per la Generalitat.

Reactivació econòmica

En aquest àmbit del Pressuposst 2023, destaca la millora dels models de gestió dels Polígons d’Activitats Econòmica en col·laboració amb les associacions de polígons, una col·laboració que es formalitzarà durant aquest mes de desembre amb la creació d’una xarxa de treball compartit. També en l’àmbit industrial es preveu seguir treballant en el foment de l’economia circular i en l’acompanyament a les empreses per a l’impuls a la fabricació additiva en el procés productiu.

En comerç, es desenvoluparan les accions de dinamització comercial fruit de l’acord amb la Diputació de Barcelona. En paral·lel es treballa en la definició de l’estratègia comarcal de comerç i restauració 22-24 i en el suport a les associacions d’aquest sector.

Pel que fa a la competitivitat turística i la promoció del territori, com a novetat destaca el projecte Indústria viva, per fomentar les empreses visitables. També es manté l’aposta pel desenvolupament turístic sostenible i el treball en el marc de la xarxa productes de la terra que ve finançat per la Diputació.