El Parc Taulí crea una spin-off dedicada a l’aplicació de la impressió 3D en traumatologia

El Laboratori 3D del Parc Taulí es consolida com a espai propi de disseny i fabricació d’instrumental i implants a mida amb la constitució de Tailorsurgery. plataforma que comercialitzarà els seus serveis a escala global.

Tailorsurgery és la nova spin-off de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) que es constitueix amb l’objectiu de comercialitzar globalment la línia d’instrumental a mida i implants personalitzats en traumatologia del Laboratori 3D de l’Institut.

El 2014, amb l’adquisició de la primera impressora 3D al Parc Taulí, va néixer una nova línia de treball i de recerca que utilitzava la impressió 3D amb l’objectiu d’abordar casos complexes en traumatologia. Un any després es va constituir formalment el Laboratori 3D per donar resposta a les necessitats clíniques i de recerca del Parc Taulí. Des d’aquest moment, el creixement de l’activitat que utilitza la tecnologia 3D per diagnosticar i tractar pacients ha sigut exponencial, passant de 5 cirurgies realitzades el 2014 a gairebé 500 el 2021. Des del Parc Taulí remarquen “l’esforç de l’equip clínic liderat pel Dr. Ferran Fillat” que, asseguren, està “consolidat en una unitat referent a tot Espanya”.

La creació de TailorSurgery com a spin-off permetrà que l’activitat que duu a terme el Laboratori 3D de disseny de guies quirúrgiques i implants a mida es converteixi en una plataforma que pugui comercialitzar globalment els seus serveis. Javier Peso exercirà com a director executiu (CEO) i Ferran Fillat com a director mèdic (CMO) de TailorSurgery.

Les guies quirúrgiques són instrumental fet a mida a partir d’una part del cos del pacient i fabricades mitjançant la impressió 3D. Aquestes guies estan fabricades amb materials biocompatibles, de manera que permeten reproduir a quiròfan el pla operatori establert i permeten al cirurgià tenir una referència del camí que ha de seguir durant la intervenció. Així mateix, també poden ser utilitzats per practicar la cirurgia de manera prèvia. Segons el doctor Fillat, els beneficis d’aquestes guies són múltiples, ja que “permeten guanyar temps, maximitzar la precisió de la zona que s’ha d’intervenir, i evitar així possibles complicacions a quiròfan i tenir una recuperació postoperatòria més ràpida”.

Així mateix, TailorSurgery també centrarà la seva activitat en el disseny i fabricació d’implants personalitzats. Aquests, a diferència dels implants convencionals, estan fets a mida i en consonància amb la planificació quirúrgica 3D del pacient.

Amb aquesta nova empresa, participada per l’I3PT, l’Institut, asseguren des del Parc Taulí, referma “el seu compromís de promoure la transferència del coneixement i resultats generats a la societat i contribuir al desenvolupament econòmic del territori, així com el de captació i retenció de talent”. Un altre objectiu és reforçar el seu posicionament “com a institució de referència en innovació sanitària”.