El Pla del ministeri per l'AP-7 inclou millorar l'accés a la C-58 a Cerdanyola

L’enllaç de la AP-7 amb la C-58/B-30 a Cerdanyola serà un dels que millorin amb el Programa d'actuacions a les autopistes AP-2 i AP-7 anunciat pel ministeri de Transports amb l’objectiu d’aconseguir “una xarxa viària més resilient, accessible, funcional i segura a Catalunya”. El programa s’ha anunciat davant l'increment del trànsit fruit de l’aixecament dels peatges el passat mes de setembre.

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha presentat un pla que inclou fins a 42 actuacions de millora a les dues infraestructures i a altres carreteres de l'entorn, de les quals ja hi ha programes 35 intervencions amb un pressupost de gairebé 1.050 milions d'euros.

Entre aquestes actuacions s’integren obres a enllaços on es consideren necessàries actuacions “per millorar la seva funcionalitat i capacitat” i entre aquests es troba l’enllaç de l’AP-7 amb la C-58 i la B-30 a Cerdanyola i l’accés a la N150. Aquestes actuacions, indiquen des del ministeri, han de millorar “les condicions de seguretat viària i de servei” en aquests punts.

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, indica que “el final dels peatges a les vies estatals ha suposat un canvi de model radical a Catalunya per ser la comunitat amb més quilòmetres de pagament”. Sánchez assegura que es preveia un transvasament de vehicles de carreteres convencionals com la N-240 o la N-340 cap a les autopistes i que això suposaria reduir la circulació de vehicles pesants per les carreteres convencionals, cosa que considera millora “les condicions de seguretat i de servei, redueix la contaminació i salva vides”. La ministra creu que això es va demostrar “els darrers anys amb les bonificacions al trànsit pesant a l'AP-2 i l'AP -7”.

L'eliminació dels peatges, després de més de 50 anys d'explotació, ha produït una redistribució de la circulació al llarg dels itineraris, i s'han produït increments significatius de trànsit en determinats trams de les autopistes , que, remarca Sánchez, són essencials per a la vertebració de Catalunya i tenen un paper molt rellevant en el transport internacional. En concret, a l’AP-7 ha augmentat un 40% de mitjana el trànsit total de vehicles de l'AP-7, i s'ha registrat un increment del 80% en la circulació dels vehicles pesants. A l’AP-2 l’augment encara ha estat més gran.

La ministra de Transports i Mobilitat subratlla la necessitat d’apostar per mesures que suposin una transformació del model de mobilitat de passatgers i mercaderies que impulsin mesures de sostenibilitat ambiental.