Oberta la preinscripció per a les escoles bressol municipals per al proper curs 2022-2023

El període per presentar les sol·licituds s’allargarà fins al dia 20 de maig i s’haurà d’enviar un correu electrònic amb la sol·licitud i la documentació requerida al centre demanat en primer lloc. De forma excepcional es podrà realitzar presencialment demanant cita prèvia al centre escollit en primera opció.

Fins al 20 de maig està obert el període de preinscripció per sol·licitar una plaça a les escoles bressol municipals per al curs 2022-23. A Cerdanyola hi ha tres escoles bressol municipals: l’EBM Cordelles, l’EBM Montflorit i l’EBM Turonet 

La presentació de sol·licituds de preinscripció s’haurà de fer enviant un correu electrònic a la bústia de correu electrònic de l’escola bressol triada com a primera opció, adjuntant-hi una còpia del model de sol·licitud disponible, degudament emplenat i signat (en format PDF o amb fotografia de la sol·licitud) i les còpies de la documentació oportuna, escanejades o fotografiades.  

En una única sol·licitud es pot demanar, per ordre de preferència, més d’una escola bressol municipal. Segons la normativa vigent, a Cerdanyola es poden sol·licitar qualsevol dels tres centres atès que tot el municipi és zona única en la franja de 0-3 anys.  

En el cas de no poder realitzar la presentació telemàtica, i de forma excepcional, es podrà realitzar de forma presencial, i tan sols amb cita prèvia.  

Per al curs vinent les escoles bressol municipals ofereixen 143 places.  

EBM Cordelles 

25 places per a infants nascuts al 2020 

18 places per a infants nascuts al 2021 

16 places per a infants nascuts al 2022 

EBM Monflorit 

20 places per a infants nascuts al 2020 

13 places per a infants nascuts al 2021 

8 places per a infants nascuts al 2022 

EBM Turonet 

25 places per a infants nascuts al 2020 

14 places per a infants nascuts al 2021  

16 places per a infants nascuts al 2022 

 

Escoles Bressol Municipals de Cerdanyola 

-EBM Cordelles  

935940169 

ebm.cordelles@cerdanyola.cat 

-EBM Montflorit  

935865596 

ebm.montflorit@cerdanyola.cat 

-EBM Turonet 

936920892 

ebm.turonet@cerdanyola.cat 

Més informació sobre la preinscripció a https://www.cerdanyola.cat/educacio/preinscripcio/