Horaris de les línies urbanes de bus durant l'agost

Entre l'1 i el 31 d'agost, els horaris de les línies urbanes de bus a Cerdanyola es veuran alterats. La línia SU2 Bellaterra-Cerdanyola-Can Cerdà restarà sense servei entre les dates especificades. D'altra banda, les línies SU1 i SU3 modificaran els seus horaris habituals.

La SU1 Canaletes-Can Coll-Cerdanyola tindrà un interval de pas de 60 minuts de dilluns a dissabte. La primera sortida des del CAP Canaletes (avinguda de Canaletes/carrer de la Clota) serà a les 8:30 h i la darrera a les 19:30 h. Des de Can Coll, la primera serà a les 9:02 h i l'última a les 20:02 h. Aquesta línia no oferirà servei els diumenges i festius.

La SU3 Renfe–UAB–CAP Canaletes també tindrà un interval de pas de 60 minuts de dilluns a dissabte. La primera sortida des de Renfe-UAB serà a les 9:30 h i l’última a les 20:30 h. Des del CAP Canaletes, la primera sortida es produirà a les 9:00 h i la darrera a les 20:00 h. Tampoc hi haurà servei d’aquesta línia els diumenges i festius.

D’altra banda, la línia urbana PA (FGC Bellaterra – Parc de l’Alba) mantindrà el seu horari habitual. Els dies feiners el primer autobús surt de l’estació de Bellaterra a les 7:45 h i el darrer a les 20:14 h. Des de la parada del Parc de l’Alba, la primera sortida és a les 7:59 h i la darrera a les 20:26 h. Els dissabte, diumenges i festius, aquests línia no ofereix servei.

La SU2 Bellaterra-Cerdanyola.Can Cerdà línia 648 (Bellaterra – Montcada) no oferiran servei durant l’agost.

Algunes de les línies interurbanes A4, B7, B4, B2 i e3 que passen per Cerdanyola també veuran modificats els seus horaris. Es poden consultar a http://www.cerdanyola.cat/guia/transport-urba

 A partir de dilluns 1 d´agost, les línies de bus nocturnes canvien d’horaris, recorreguts i parades.