Junts per Cerdanyola espera nous equipaments esportius i abordar el problema d’infraestructura per agilitar el pla de contractacions

El portaveu del Grup Municipal de Junts per Cerdanyola, Joan Sánchez Braut, destaca que les pistes de tennis i pàdel de la ZEM Riu Sec, a més d’oferir un servei que caldrà gestionar bé, “aporten un component estratègic amb l’alliberament de l’espai de l’actual club de tennis”. Sánchez Braut també reconeix l’evidència d’un gran dèficit en instal·lacions esportives i espera que “pas a pas es puguin posar en marxa diferents equipaments com un nou pavelló i la pista d’atletisme”.

Sánchez Braut reconeix que el govern està aconseguint baixar la quantitat que es paga en reconeixement d’obligacions, però insisteix en que “el pla de contractacions va molt lent perquè el problema de fons continua essent  la manca de personal de l’Ajuntament i el dèficit estructural que pateix”.

Sobre la modificació puntual del PGM per a la modificació d’usos al polígon industrial Xarau - Santa Anna, que afecta a dues illes i exclou una tercera amb habitatges, Sánchez Braut recorda que els veïns que habiten la zona “ignoraven que s'havia qualificat l'illa a la que ja vivien com sòl industrial i per passar-ho ara a sòl residencial cal redibuixar tota la zona en un procés complex que s’haurà d’explicar molt bé per trobar un consens que beneficiï tothom”.

Referent a l’anul·lació parcial del conveni signat el 2014 entre Ajuntament i UAB i els diners que deu la UAB en concepte d’impostos, des de Junts per Cerdanyola recorden que “la UAB no és una gran empresa, sinó una institució pública que difícilment podrà pagar, per la qual cosa caldrà buscar una solució i asseure’s per veure com establir col·laboracions per obtenir beneficis mutus”.

Quant a l’anunciada gratuïtat de la P2 a les escoles bressol municipals a partir del proper curs, Sánchez Braut ho celebra, però lamenta la càrrega que suposarà per al consistori al no assumir la Generalitat el cost total i el fet que “les tres escoles bressol municipals no serveixen per escolaritzar tota la demanda i crearà un greuge comparatiu”.

Entrevista a Joan Sánchez Braut: