L'Àrea Metropolitana aprova un pressupost consolidat de 2.470 milions d'euros

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat inicialment els pressupostos generals de l'administració per al 2023 amb un import de 2.470 milions d'euros de despeses i 2.491,4 milions d'ingressos, amb un increment del 12,8% i del 13,8% respectivament en relació amb els comptes del 2022.

Els comptes han comptat amb el suport dels grups PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC i Junts; el vot en contra del PP, Cs, Valents i la regidora no adscrita, Marilén Barceló, i l'abstenció de Compromís i Acord per Torrelles, Guanyem Badalona en Comú, Ara Decidim Ripollet i Endavant Sant Just.

Els pressupostos ofereixen un superàvit inicial de 21.559.586 euros i donen compliment a les mesures de sanejament aprovades per corregir el romanent de tresoreria negativa per a despeses generals de la liquidació del 2021.

Pel que fa al pressupost estricte de l'AMB, els estats de ingressos i de despeses sumen un total de 1.198.369.683 euros i 1.176.810.097 euros respectivament, i creixen un 20,91% i un 18,73% respecte del 2022. A més d’aquests comptes, el pressupost consolidat de l'AMB l'integren el de la mateixa institució, el del seu organisme autònom Institut Metropolità del Taxi (IMET), l'estat de previsió de despeses i ingressos de l'entitat pública empresarial local Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats en les quals participa, íntegrament o majoritàriament: Transports de Barcelona, SA; Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA; Projectes i Serveis de Mobilitat, SA; TMB, SL; Informació i Serveis, SA; Societat Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA), i Regesa Aparcaments i Serveis, SA (RASSA)

El vicepresident executiu de l'AMB, Antonio Balmón, ha explicat que el pressupost s'ha elaborat amb “la idea que tots els municipis metropolitans puguin avançar plegats” i que estan orientats a facilitar la vida dels ciutadans. Balmón assegura que es tracta d’un pressupost pensat per tirar endavant polítiques publiques destinades a la gestió del dia a dia, a la transformació de l’espai públic, a l’habitatge social, a la mobilitat o a la protecció del medi ambient.

El vicepresident executiu de l'AMB, i alcalde de Cornellà, remarca que la protecció social, la defensa del medi ambient i la millora de la mobilitat sostenible han estat les apostes del govern metropolità al llarg del mandat en un clima de consens

Tribut Metropolità i Taxa de residus, congelats

Els ingressos principals que incorpora el pressupost són el tribut metropolità (132,3 milions), la taxa metropolitana de tractament de residus (141,1 milions) -que ambdós impostos es congelen- l'aportació de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de 172,8 milions, i les aportacions municipals sobre la participació als tributs de l'Estat amb 145,8 milions, entre d'altres.

Pel que fa a les despeses, es preveuen 111 milions per al pla d'inversions metropolità, 50,3 milions per al pla de sostenibilitat ambiental, 177,7 milions per a la gestió indirecta de transport públic i 201,5 milions per a la prevenció i gestió de residus, entre d'altres.