L’atur segueix a la baixa i es redueix a l’octubre un 1’51%

35 persones menys consten a les xifres de l’atur registrat oficialment a Cerdanyola aquest mes d’octubre, una reducció de l’1’51% en relació al mes anterior  i segueix en xifres que no es veien des de 2008. Les 2.281 persones registrades a l’atur suposen una baixada interanual en relació a l’octubre de 2021 de 208 persones, un 8’36%. La tendència a la baixa es segueix també al conjunt de la comarca (-0’69% a l’octubre i -4’08% interanual).

D’aquestes 2.281 persones aturades a Cerdanyola el 58% (1.325 persones) són dones, davant el 42% (956 persones) d’homes. La franja d’edat més afectada per l’atur a la ciutat és la de més edat: 417 persones de 60 a 64 anys, 381 de 55 a 59 i 304 de 50 a 54 anys.

Un 32’4% d’aquestes persones (740) porten més de 24 mesos a l’atur i un 31% (708) porten fins a tres mesos, franges de demanda d’atur amb més persones afectades. La gran majoria pertanyen al sector serveis (1720 persones, un 75’4%) seguit molt de lluny per la indústria (306 persones, 13’4%) sent els grups d’ocupació més afectats els d’ocupacions elementals (588 persones, 25’8%) i els treballadors de restauració, personals i venedors (519 persones, 22’7%).

Comarca, àmbit metropolità, Catalunya, Espanya

La comarca del Vallès Occidental ha baixat 323 persones l’atur aquest octubrem un 0’69% en relació a setembre i s’ha reduït a la majoria de poblacions, amb l’excepció de Badia i Castellbisbal, on ha pujat en 10 persones. A l’àmbit metropolità la reducció de l’atur a l’últim mes ha estat del 0’90% i la interanual del 6’56%.  

Al conjunt de Catalunya, el nombre de persones aturades se situa en 347.996, un 1,8% menys que en acabar el mes de setembre (6.322 persones menys). De tota la sèrie històrica disponible, iniciada en 1996, és la quarta vegada que cau l’atur en un mes d’octubre, sent aquesta ocasió la de més intensitat. L’anterior vegada va ser en 2021, quan va disminuir un 0,1%.

Pel que fa referència al sector d’activitat, l’atur disminueix en els quatre principals, sent l’agricultura el que registra una davallada més intensa (-10,2%), seguida de la construcció (-2,4%) i els serveis (-2,1%). L’únic col·lectiu on l’atur creix és el de persones sense una ocupació anterior, que suma 779 persones aturades més (+3,3%).

A les quatre demarcacions ha disminuït l’atur, amb especial intensitat a Girona i Lleida, ambdues amb una caiguda superior al 5%. On ho ha fet amb menys força ha estat a Barcelona (-0,9%).

Al conjunt d’Espanya, l'atur registrat ha baixat en 27.027 persones (-0,92%) al mes d'octubre. Es tracta de la reducció més intensa aquest mes a la sèrie històrica en un període en què, habitualment, augmenta l'atur.

L'atur registrat disminueix a tots els sectors econòmics amb diferents intensitats respecte al mes de setembre. Decreix fortament en serveis, amb 16.153 aturats menys (-0,77%), baixa també en 11.351 aturats (-8,47%) a Agricultura, 4.566 aturats menys (-2%) a la Construcció i 551 (-0,23) %) a la Indústria.

L'atur registrat l'octubre del 2022 baixa a 10 comunitats autònomes. En termes absoluts, les caigudes més acusades es produeixen a Andalusia (-18.736), Catalunya (-6.322) i Extremadura (-2.670).