Campanya municipal de prevenció de la proliferació del mosquit tigre

Ha arribat la calor i l’aparició del mosquit tigre, una espècie que s’ha adaptat perfectament al medi urbà. La prevenció és la millor fórmula per evitar la seva proliferació.

L'Ajuntament desenvolupa entre els mesos de maig i octubre una campanya de prevenció de la proliferació del mosquit tigre que consisteix en la realització d'una campanya informativa de les mesures de prevenció de punts de cria de mosquits, seguiment dels embornals del municipi i atenció a les queixes de la ciutadania en relació a la presència de mosquits i/o a la presència de punts amb masses d'aigua estancada on aquests puguin proliferar.

El mosquit tigre és un habitual de l’estiu. Les principals formes de proliferació són els ous i les larves. Utilitza qualsevol massa d’aigua petita i estancada per reproduir-se com ara bidons, gerros, plats de testos, cubells o altres tipus de recipients, raó per la que és molt important eliminar qualsevol punt d’aigua estancada a l’ambient exterior.

El mosquit tigre es va detectar per primera vegada a Catalunya l'any 2004 i es reconeix per les ratlles blanques al cap i al cos. L'exemplar adult vola només fins a uns 400 metres del lloc de cria i com passa en les altres espècies de mosquit, és la femella la que s’alimenta de sang. Els mosquits tigre són actius sobretot de dia i principalment a l'exterior de les cases.

Cal recordar que a part de produir picades molestes, aquests mosquits podrien actuar de transmissors de determinades malalties, com dengue o zika, tot i que a Catalunya no hi ha hagut per ara casos autòctons d’aquestes malalties.

Per tal d’evitar els focus de cria del mosquit tigre cal:

Buidar i mantenir qualsevol recipient de l’exterior que pugui acumular aigua.

Els dipòsits o bidons que s’utilitzen per recollir aigua pel rec han d’estar coberts amb una tela mosquitera prima o ser buidats i assecats una vegada a la setmana com a mínim.

Evitar les acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguàs.

Vigilar les basses petites, buidar-les dos cops per setmana o cobrir-les amb una tela mosquitera.

Mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzen. Les piscines de plàstic s’han de buidar periòdicament, i si no es fan servir cal retirar-les.

També cal tapar els forats dels troncs i les branques dels arbres amb sorra.

Canviar molt sovint l’aigua de les plantes que viuen en aigua i la dels plats dels animals domèstics.