Reunió de socis del CB Cerdanyola

El  Club Bàsquet Cerdanyola durà a terme avui al vespre l’ Assemblea General Ordinària de socis. La sala d'actes del Servei d'Esports, al Parc Esportiu Municipal de Guiera, serà el lloc on se celebri la reunió dels socis del club local. Durant l'assemblea es repassaran les temporades 2019-20, 2020-21 i 2021-22.

El Club Bàsquet Cerdanyola ha convocat als seus socis a l'Assemblea General Ordinària per avui dimecres 22 de juny de 2022. Durant aquesta reunió de socis es repassaran les dues temporades immerses dins del temps de pandèmia (2019-20 i 2020-21) i la temporada que finalitza a final del mes de juny, la 2021-22. La primera convocatòria està prevista que sigui a les 19:30 hores i la segona convocatòria a les 20:00 hores.

 

Ordre del dia

1- Informe del president.

2- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea anterior.

3- Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals de les temporades 2019-20 i 2021-22.

4- Presentació de pressupost de la temporada 2021-22.

5- Informe de les línies d'actuació de les activitats esportives i socials:

     5,1 Equips temporades 2021-22 i 2022-23.

     5,2 necessitats de pistes, situació amb les instal·lacions de Flor de Maig.

     5,3 actes 50è Aniversari de club.

6- Proposta nou escut, aprovació si s'escau.

7- Proposta noves quotes ordinàries de socis, aprovació si s'escau.

8- Actualització de càrrecs de la Junta Directiva del Club. (altes i baixes)

9- Precs i preguntes.