Cerdanyola segueix apostant pel sector de la Silver Economy dedicat a les persones de més de 60 anys

Els ajuntaments de Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Badia del Vallès i Castellar del Vallès van reunir, a la Fira de Sabadell, a les empreses i entitats amb les quals han estat treballant des del 2021 per fer un balanç d’accions i objectius assolits. La reunió també va servir per acordar les accions a realitzar al 2023 en el marc del programa Activa Vallès +60.

Des del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola s’han ofert activitats de formació de Reeskilling, Upskilling i Orientació a un centenar de persones demandants d’ocupació. A més, 37 empreses de la cadena de valor Silver Economy han participat en assessoraments de transformació digital 4.0 o plans d’incorporació de nous productes i serveis per a la gent gran. I el servei ha iniciat col·laboracions tecnològiques i econòmiques amb 13 agents del territori.

La diagnosi realitzada en el marc d’aquest projecte ha permès identificar 152 empreses i entitats en el conjunt dels quatre municipis, que sumen 2.471 professionals i el seu volum de facturació arriba als 197 milions d’euros a l’any.

Programa Activa Vallès +60

Activa Vallès +60 és una iniciativa finançada per la Diputació de Barcelona amb més de 600 mil euros dins del programa Treball, Talent i Tecnologia per promoure el Treball digne, la millora competencial del Talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la Tecnologia.

El Programa s’ha centrat a promoure l’ocupació de qualitat i la competitivitat de les empreses dedicades a la millora de la qualitat de vida de la gent gran donat l’actual sobreenvelliment i potencial creixement de les persones de més de 60 anys en aquest territori i l’existència d’un important volum d’empreses i agents, com ara universitats o centres de recerca i investigació dedicats a oferir productes i serveis a aquest col·lectiu.

Dins del balanç d’accions dutes a terme aquests dos anys, tothom aposta per posicionar el territori com un pol d’atracció per a empreses i entitats centrades a oferir solucions i serveis adaptats a les necessitats de les persones de +60 anys per a millorar la seva qualitat de vida.

Una de les grans accions pel 2023 és fer una gran fira del sector a la primavera, a Sabadell, amb activitats per a la gent gran i que sigui un gran fòrum empresarial del sector per compartir experiències, crear sinergies, conèixer les tendències i tecnologies disponibles, entre altres.

Silver Economy

La Silver Economy és una cadena de valor que aglutina totes aquelles empreses que desenvolupen, fabriquen i/o comercialitzen productes o serveis dirigits de manera específica al segment sènior. Per tant, primer és necessari delimitar el consumidor sènior. Sovint s'utilitza la variable edat (a partir dels 55 i 65 anys). Tanmateix, amb estudis i anàlisis previs veiem que cal considerar els diferents hàbits/estils de vida del consumidor: els sèniors amb un perfil de vida actiu i els sèniors més dependents. Aquesta segmentació va més enllà de l’edat final, ja que una persona de 80 anys pot estar al grup dels sènior amb un perfil actiu i, viceversa, un sènior de 70 anys pot requerir d'assistència i suport i per tant considerar-se com a dependent.