Llum de sincrotró per investigar un blanquejat dental més ràpid i eficaç

Un equip de recerca de la UAB, en col·laboració amb el Sincrotró ALBA, ha estudiat els efectes secundaris dels tractaments de blanquejat dental més habituals, basats en oxidació, en comparació amb un nou tractament basat en reducció que ha desenvolupat.

L'efecte blanquejador del nou tractament suposa una millora significativa quant al temps d'aplicació, eficiència i seguretat, fet que el converteix en un candidat prometedor per desenvolupar nous tractaments de blanquejat dental. El blanquejat dental és un tractament estètic comú al llarg del món. Per obtenir millors resultats, cal aplicar majors concentracions dels agents oxidants i temps d'aplicació més llargs, però això pot derivar en un increment dels efectes secundaris com la hipersensibilitat i danys a la polpa dental, desmineralització de les dents i irritació de les genives. A més a més, la necessitat d'aplicar aquests productes durant hores no és còmode per a l'usuari.

En un treball recent del Grup de Tècniques de Separació en Química (GTS) de la UAB en col·laboració amb el Sincrotró ALBA, els investigadors han utilitzat incisius bovins com a model in vitro per estudiar els efectes secundaris dels tractaments blanquejadors. Van comparar els tractaments de blanquejat dental més habituals amb un nou tractament desenvolupat i patentat pels autors basat en reducció amb metabisulfit, que també provoca que les molècules que formen les taques es tornin incolores. No obstant això, el metabisulfit presenta un efecte blanquejador més ràpid, cosa que permet l'ús de concentracions de producte més baixes i temps d'aplicació més curts. Els resultats van mostrar com l'efecte blanquejador del nou tractament suposa una millora significativa quant al temps d'aplicació necessari, amb la conseqüent reducció dels efectes secundaris.

És la primera vegada que s'utilitza llum de sincrotró per mapejar químicament l'esmalt d'un incisiu boví, i per determinar els efectes del tractament blanquejador pel que fa a modificacions químiques i l'abast en detall que tenen aquests efectes.