El 64% dels cerdanyolencs, exposats a sorolls perjudicials per a la salut

Un 64’2% de la població de Cerdanyola està exposada a nivells de soroll perjudicials per la salut, segons un estudi d’ISGlobal que recorda que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que el nivell de soroll mitjà registrat al llarg de 24 h no sobrepassi els 53 decibels. L’estudi afegeix que un 10% de la població pateix un alt grau de molèsties a causa dels sorolls quer li provoquen dificultats per comunicar-se, llegir, treballar o dormir. Això, indiquen, pot potenciar l'estrès i, eventualment, degenerar en problemes de salut diversos.

L'estudi fet a 749 ciutats d’arreu d’Europa diu que Viena és la més malparada, amb un 86,5% de la població exposada. Berlín, la millor, amb només un 29,8%. Pel que fa a Catalunya, la ciutat pitjor situada és Girona, amb un 85’2% de població exposada, situació que a la comarca té Sabadell, amb un 78%.

Els resultats mostren que més d'un 48% dels 123 milions de persones adultes (20 anys o més) incloses en l'estudi suporten nivells de soroll superiors als recomanats per l'OMS.  Els autors de l’estudi indiquen que complir amb les recomanacions de l'OMS en matèria de soroll permetria evitar cada any més de 3.600 morts per cardiopatia isquèmica, una d’elles a Cerdanyola.

Per a elaborar aquest estudi es van obtenir dades de ciutats europees procedents del conjunt de dades Urban Audit 2018. No obstant això, des de l’entitat autora de l’estudi admeten que “a causa de la disparitat de metodologies i de fonts de procedència de les dades de soroll del trànsit, es va considerar que els resultats obtinguts per a les diferents ciutats analitzades no són comparables entre si”.

El trànsit rodat és la font principal de soroll ambiental. Estudis anteriors han relacionat el soroll ambiental amb una sèrie d'efectes perjudicials per a la salut: alteracions de la son, molèsties, malalties cardiovasculars i metabòliques, efectes adversos en néixer, deteriorament cognitiu, així com salut mental i benestar pobres. L'exposició prolongada al soroll del trànsit rodat pot provocar una reacció d'estrès sostingut, que dona lloc a l'alliberament d'hormones de l'estrès, a l'augment de la freqüència cardíaca i de la pressió arterial i a la vasoconstricció, la qual cosa pot acabar donant lloc a malalties cròniques, com les cardiovasculars o a trastorns de depressió i ansietat.