Marca, contactes i finançament, beneficis de la distinció com a Ciutat de la Ciència i la Innovació

L’alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, i el regidor de Ciutat del Coneixement, David Gonzalez, mostren la satisfacció per haver recuperat la distinció com a Ciutat de la Ciència i la Innovació -atorgada pel ministeri- ja que consideren que permetrà reforçar la marca de ciutat, accedir a contactes i facilitar finançament per als projectes de futur.

Carlos Cordón explica que renovar la distinció de Cerdanyola com a Ciutat de la Ciència i la Innovació forma part de la política municipal per enfortir els projectes de futur de la ciutat en base a les potencialitats de Cerdanyola i també la realitat diària dels seus agents econòmics i socials.

Marca, contactes, finançament

En aquest sentit, David González indica que el reconeixement que aquesta setmana ha fet públic el ministeri de Ciència i Innovació genera marca de ciutat enfortint la Cerdanyola Ciutat del Coneixement; permet accedir a una xarxa de contactes important en espais diversos i facilita l’assoliment de finançament per desenvolupar projectes innovadors, científics i tecnològics.

D’acord amb aquesta idea es mostra el coordinador general de l’Ajuntament, Santi Costa, que manifesta que la distinció és una font d’intercanvi de recursos i coneixements de 83 ciutats d’arreu d’Espanya i apunta que en els quatre anys que no s’ha estat -al 2018 no es va presentar la memòria per renovar la distinció que Cerdanyola tenia des de 2010, quan es va crear el guardó i la xarxa Innpulso- “s’han perdut oportunitats”. Un exemple pràctic dels beneficis que atorgarà ser Ciutat de la Ciència, afegeix Costa, és que es finançarà al 75% la contractació d’un agent d’innovació per al municipi.

Aquesta setmana el govern central ha fet públic el llistat de poblacions reconegudes pel ministeri com Ciutats de la Ciència i la Innovació, una distinció que reconeix la tasca de ciutats -en tres categories: fins a 20.000 habitants, de 20.000 a 100.000 i de més de 100.000 habitants- que es distingeixen pel compromís amb la R+D+I, definint polítiques locals i donant suport a empreses amb un fort component científic, tecnològic i innovador .

Les ciutats així distingides formen part de l'associació 'Ciutats de la Ciència i la Innovació' (ARINN), també coneguda com a Red Innpulso, un fòrum de trobada i de definició de polítiques locals innovadores on es comparteixen experiències i projecte. Actualment, està integrat per 83 ciutats de totes les mides, entre elles enguany també s'ha guardonat Sant Cugat.

Grans infraestructures i petits projectes innovadors

David González indica que la distinció s’ha atorgat a Cerdanyola pel reconeixement de totes les potencialitats d’una ciutat amb la millor universitat d’Espanya segons el QS World University Ranking, el parc del sincrotró Alba amb la presència d’empreses com Sener Tsystems, IBM o moltes altres, les més de 100 firmes del Parc Tecnològic del Vallès o el centre de recerca d’Eurecat, però també per tot allò que es fa a la ciutat amb participació de l’Ajuntament com demostren els 57 projectes plantejats a la memòria presentada al ministeri per accedir a la distinció.

Entre aquestes iniciatives, González ressalta el pla de millora de qualitat de l’aire i acústic, el programa Orienta Cerdanyola als instituts i centres de secundària , l’agenda 2030 treballats de manera transversal i amb el Pla estratègic de ciutat, el programa Educació 2360 d’esport i escola, el Consell de la Infància i l’Adolescència.

En aquest sentit, Santi Costa destaca que quan es parla d’innovació no es fa referència només  a les grans infraestructures del coneixement que hi ha a la ciutat, sinó també a “petites coses que ja es realitzen i que moltes vegades no som conscients del seu caràcter innovador”, com podrien ser experiències educatives com els camins escolars o els patis oberts.

El coordinador general posa també l’exemple el canvi de relació entre Ajuntament i proveïdors amb la compra pública innovadora on no s’adquireix el producte final, sinó el desenvolupament de la idea que acaba per tenir retorn a l’Ajuntament ja sigui en l’economia o en l’oferiment de serveis a la ciutadania.

Des de 2010

Cerdanyola ja va ser distingida amb l'acreditació de Ciutat de la Ciència i la Innovació a la primera convocatòria, al 2010, i va renovar-la a la convocatòria de 2014. El 2018 no es va presentar a la convocatòria de renovació i com a conseqüència es va perdre la distinció.

 

Per tal d’assolir la distinció, les ciutats candidates havien de presentar una memòria explicativa de les iniciatives i projectes innovadors en marxa i a iniciar fins 2024. Per a l’elaboració de la memòria i presentació de la candidatura, l’Ajuntament va comptar amb el suport de la consultora especialitzada TechFriendly i va constituir un equip de treball transversal integrat per 20 tècnics/ques de les 4 àrees de l’ajuntament coordinat des de Planificació estratègica.

Cerdanyola ha presentat a la memòria 57 projectes innovadors (en execució/execució 2022-24)

 • Bloc ciutadania: 26 projectes

 • Bloc empresarial: 21 projectes
 • Bloc d'organització interna

 

Aquests projectes representen el següent esforç pressupostari en innovació:

 • 2021: 1,73 milions d’euros (2,7% del pressupost)

   

 • Període 2022-2024: 7 milions d’euros (previsió)

   

 • Total 2021-2024: 8,73 milions d’euros

Suport ciutadà i institucional

Costa destaca que l’Ajuntament ha de ser un actor important en el desenvolupament de la innovació a la ciutat perquè s’implanti de manera efectiva, però també ressalta la participació en aquest projecte de moltes entitats i institucions empresarials, científiques, socials, comercials, educatives o sindicals.

Les institucions i entitats de Cerdanyola que van donar suport a la candidatura són:

 • Universitat Autònoma de Barcelona,
 • Parc Tecnològic del Vallès,
 • Consorci del Sincrotró,
 • Cerdanyola Comerç i Serveis,
 • Associació d’Empreses de Cerdanyola del Vallès,
 • Fundació Parc Recerca UAB,
 • Associació Àmbit B30,
 • 30Virtual.net,
 • HUB b30,
 • Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca,
 • Associació de Directives i Empresàries,
 • CCOO del Vallès Occidental i Catalunya Central,
 • Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada, ...