L’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha elaborat el Visor de l’economia, emprenedoria i innovació social

L’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha elaborat, conjuntament amb l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona i el Centre d’Investigació en Emprenedoria i Innovació Social de la UAB, el Visor de l’economia, emprenedoria i innovació social.

El Visor de l’economia, emprenedoria i innovació social  és un espai digital de mesura i mapatge de l’economia social i solidària, així com de l’emprenedoria i innovació social, amb dades i indicadors estadístics sobre els diferents actors i referents d’experiències i pràctiques en aquests àmbits.

El nou visor pretén esdevenir una eina d’informació i coneixement que serveixi de suport al debat i la presa de decisions. També vol contribuir a comprendre la dimensió geogràfica de l’economia social i solidària oferint dades estructurades en diferents unitats territorials i un mapa que permeti captar la diversitat de situacions i organitzacions de l’ESS presents a Catalunya.

Les dades i indicadors que es mostren al visor procedeixen de diferents fonts estadístiques. La informació s’ha organitzat en tres grans blocs:

En el bloc d’economia social s’inclouen les dades de cooperatives, societats laborals, centres especials de treball, empreses d’inserció, mutualitats de previsió social, societats agràries de transformació, entitats de finances ètiques i entitats del tercer sector social.

El d’economia solidària inclou les entitats que realitzen el balanç social, les iniciatives Pam a Pam, les economies comunitàries, les d’abastament agroecològic, les monedes socials, les de custòdia del territori, els bancs de terres, els bancs del temps i els bancs d’energia.

Per últim, en l’espai de polítiques públiques es mostren municipis membres de la Xarxa de Municipis de l’Economia Social i Solidària, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i els projectes territorials innovadors de la Diputació de Barcelona.